FROSTVIKSKORTET - 14 mil och 110 Fiskevatten

Nu kan vi äntligen erbjuda ett gemensamt fiskekort för en mycket stor del av Frostviken - 14 mil och 110 fiskevatten!

Frostvikenkortet är resultatet av ett samarbete mellan sju lokala fiskevårdsområden och tre kortfiskeområden inom SCA. Från Lidsjöberg i söder till Leipikvattnet i norr.

Respektive område presenteras utförligt i denna broschyr. Med fisketips, kartor och information om service, boende, båtuthyrning, guidning. Varför inte lägga en semestervecka eller fler på att ”botanisera”  i den fantastiska flora av fiskemöjligheter som Frostviken erbjuder.såväl sommar som vinter

Ladda ner broschyren: 

 FrostvikskortetFrostviken – ett fiskeparadis i norra Jämtland

Frostviken. Bara namnet får många sportfiskare att gå i spinn. Denna mytomspunna trakt i nordligaste Jämtland har ända sedan 1800-talet haft en sällsam dragningskraft på fritidsfiskare och andra naturälskare. Här i de övre delarna av Ströms Vattudal ligger sjöar och strömmar som ett glittrande pärlband, vaktat av höga fjäll och djupa skogar. Med små byar här och där längs Vildmarksvägen, som välkomnande oaser i vildmarken.
I Frostviken finns alla typer av fiskemiljöer och arter. Strömmar, fjäll- och skogstjärnar, sjöar, flyar, åar och bäckar. Öring och röding, harr och sik, abborre och gädda. Här finns lättillgängliga fiskevatten nära bilväg, och här finns mera strapatsrika mål i orörda fjäll och marker. Här finns ett fiske för ALLA kategorier av fritidsfiskare!

Populärt fjällfiske

Frostvikens fjällvärld ligger högst uppe på Jämtlands tak, och det är inte bara rent geografiskt som Frostviken är på toppen av Jämtland - sportfisket är bland det bästa som finns i våra fjäll.

Ädelfisk – öring och röding

I vattendragen finns bara ädelfisk - öring och röding! På renbetesfjällen och i förfjällslandskapet finns massor av goda fiskevatten - sjöar, tjärnar, strömmar, åar och bäckar.